Tuesday, 12 April 2022

ฟังเพลงเบาๆ #AumSkyExits #SkyExits

ขุ่นพระ. เค้าบอกว่าเรื่องนี้กำกับโดย Alejandro G. Iñárritu ยอดผู้กำกับ Birdman กะ The Revenant. #จิงดิ ?!?! ได้ยินเสียงแคน แล้วอ้ายคิดฮอดบ้าน ความคิดถึงบ้านของคนไกลบ้าน เกือบทุกคนเคยเจออารมณ์นี้มาแล้วทั้งนั้น ได้กลับบ้านเมื่อไหร่ เหนื่อยยังไงก็หายเป็นปลิดทิ้ง.. เพราะบ้านคือยาสามัญของชีวิตจริงๆ #โฮมโปร20ปี #HomePro20thAnniversary #บ้านคือยาสามัญของชีวิต #ขอบคุณคนไทย .... 


#อ่ำผู้กำกับคนซื่อ ร้องเพลง #ดินแดนแห่งรัก #AumSkyExits #SkyExits

Thursday, 5 October 2017

"ความหวังที่ยั่งยืน" กำกับโดย #อ่ำผู้กำกับคนซื่อ #AumSkyExits

"ความหวังที่ยั่งยืน" 
กำกับโดย #อ่ำผู้กำกับคนซื่อ #AumSkyExits

สร้างจากเรื่องจริงของชุมชนบ้านดงเรือง จ.อุดรธานี ที่ได้เรียนรู้และนำแนวทางโครงการชีววิถี กฟผ.ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทำกิน จนวันนี้....เป็นชุมชนต้นแบบ กฟผ.ที่อยู่ดีมีสุข ตามวิถีแห่งความพอเพียง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

#EGAT #เศรษฐกิจพอเพียง #ชีววิถี 

กำกับโดย #อ่ำผู้กำกับคนซื่อ #AumSkyExits